Časté dotazy

1.) Co je to HPL (vysokotlaký laminát)?... Vysokotlaký laminát vzniká ze speciálních papírů, napouštěných fenolickými pryskyřicemi a stlačovaných v lise za vysokých teplot (cca 150 st. C). Nad touto vrstvou se nachází barevný, dekorační papír, který je impregnován melaminovou pryskyřicí. Na povrchu je průhledná odolná vrstva - overlay.      

2.) Podrobněji: HPL (vysokotlaký laminát). Jedná se o velmi odolný materiál určený pro výrobu nábytku a dalším použití v interiéru. Dnešní možnosti výběru dekorů, barev, povrchových struktur jsou velmi rozsáhlé. Vynalezen před více jak 100 lety.

Výroba vysokotlakého laminátu probíhá vždy ve stacionárním lise. Kde po zavezení všech lisovacích portálů je materiál ve skladbě: (kraftové papíry, dekorační papír, průsvitná ochranná folie - Overlay) stlačen za vysoké teploty a tlaku. Tlak a teplota působící na materiál na materiál zajistí, že dojde k propečení a spojení všech vrstev materiálu. Za přibližně 75 minut je výrobek z lisu vyvezen a schlazen. Po této proceduře materiál odpovídá normě pro vysokotlaké lamináty: EN 438 a snese tak nejvyšší nároky, které jsou na tento materiál kladené.

Vnitřní vrstva HPL laminátu zajišťuje mechanické vlastnosti, pevnost, příp. Nehořlavost. Overlay zajišťuje tvrdost. Uzavírá HPL laminát. Dodává lesk a transparentnost.

Unibarvy nejsou na papír tištěné. Papír je provarvený v celé hmotě. Nositelem dekoru může být v některých případech i Overlay (metalický efekt). Strukturu povrchu HPL určuje druh použitého lisovacího plechu. Běžné tloušťky HPL: od 0,6 mm – 2 mm.

Vlastnosti HPL: vysoká odolnost povrchu proti poškození, dlouhodobá životnost a stálost barev, vysoká odolnost proti působení zvýšené teploty (do 180ºC) a vysoká odolnost proti průniku vody.

Použití HPL: všechny interiérové aplikace, dveře, obložení stěn, nábytek, pracovní stoly, možnost digitálního tisku – individuální řešení, podlahy, všechny aplikace co vyžadují dlouhou životnost materiálu a stálost povrchu.

Přední představitelé tohoto typu produkce: Formica, Abet Laminati, Resopal, Kronospan, Modekor, Lamicolor, Polyrey, Pfleiderer, Homapal, Arpa, FunderMax, SMárt....

 

3.) Charakteristika DTDL (LTD) desky? Na dřevotřískové desce je nalepený pouze dekorační papír napuštěný melaminovou pryskyřicí. Papír má tloušťku cca 0,09 až 0,15 mm. Jedná se o nejjednodušší konstrukční materiál na výrobu nábytku a interiérů s omezenou životností.

 

4.) Co je to kompaktní deska (compact)?...Kompaktní deska vzniká slisování většího, přesně daného, počtu nosných papírů. Na jejím povrchu je opět odolná  folie - overlay a pod ní dekorační papír. Kompaktní desky se vyrábějí od tl. 2 mm a více.           

 

5.) podrobněji: Kompaktní desky jsou ve své podstatě výstupem z výroby HPL. Vznikají prostým vrstvením jádra - tedy primárně vrstvených kraftových papírů. Jako kompaktní deska je ve většině případů chápána deska od tl. 2 mm s dekorační vrstvou na obou stranách.

Běžné tloušťky kompaktních desek: od 2 mm – 30 mm.

Použití kompaktních desek: Interiérové (nábytek, stoly, dveře, obložení stěn, sprchové kouty, kabinkové a šatní systémy, pracovní desky, části strojů, ...) a exteriérové aplikace (dveře, zábradlí, odvětrávané fasády, dětská hřiště, ploty,....).

Přední představitelé tohoto typu produkce: Abet laminati, Formica, Kronospan, Resopal, Polyrey, Puricelli, ARPA, SMárt , Trespa, FunderMax, Egger......

 

6.) CPL (kontinuálně lisovaný laminát). Výroba probíhá rychlým stlačením několika nepřetržitě vstupujících vrstev zahřátých podkladových (kraftových papírů – sycených speciální pryskyřicí) papírů, dekoračního papíru a vrchní krycí (pevnostní) vrstvy - overlay mezi válci na válcovací stolice. Kvalita je proměnlivá dle jednotlivých dekorů (barev) a výrobců. Kvalita CPL (jako celek) není popsaná žádnou závaznou normou!  Běžné tloušťky CPL: od 0,2 – 0,8 mm.

Vlastnosti CPL: odolnější než samotný dekorační papír lepený na DTDL. CPL je méně odolný než HPL.

Použití CPL: Korpusy nábytku, interiérové dveře, vertikální aplikace, vodorovné plochy s nízkou zátěží.

 

7.) Co je to "Umacart"? ...Byl to obchodní název pro produkci HPL - laminátů vyráběných v ČR. Výroba Umacartů byla ukončena v ČR v roce 2004.

 

8.) Jaké jsou standardní rozměry vysokotlakých laminátů a kompaktních desek? ....Každý výrobce má určitou škálu rozměrů, kterou vyrábí. Je to dáno  plochou lisu a počtem lisovacích etáží (množstevní omezení).  Nejběžnější standard rozměru HPL: 3050 x 1300 x 0,7 - 0,8 - 0,9 mm, 3660 x 1525 x 0,7 - 1,3 mm.         

 

9.) Jaké je uplatnění HPL a kompaktních desek? ... Možnosti uplatnění jsou veliké, jak díky unikátním vlastnostem těchto materiálů, tak jejich povrchové úpravě, barvě, struktuře. V interiéru jsou především plochy nábytku, obložení stěn, dělící příčky, namáhané plochy - kuchyňské desky, pracovní stoly pro chemické a jiné laboratoře, kabiny výtahů, zábradlí, dekorační předměty, podlahy, kabinky, šatny sportovišť a pod. .........Použití v exteriéru jako, fasádní obklady, parapety, informační tabule, dětská hřiště, zábradlí,...........                

 

10.) Použití kompaktní desky na pracovní kuchyňskou desku. ... Velmi vhodné použití tohoto odolného materiálu. V podstatě lze z kompaktní desky již od tl. 10  mm vytvořit jakkoli tlustou pracovní desku.  Důležité je zajistit kompaktní deskce z obou ploch stejné podnínky! Stejnou kvalitu vzduchu, teploty, vlhkosti. Toho se dosáhne poměrně jednoduchou úpravou. Místo horní půdy na spodních skříňkách, použijeme pouze přední a zadní vlys. Kompaktní desku pak přilepíme na horní hrany korpusů pomocí SM polymerních tmelů. Jedná se v podstatě o stejná lepidla jako pro lepení odvětrávaných fasád. Prostor mezi předním a zadním vlysem zajistí k desce přístup vzduchu a již zmíněmé vhodné lepidlo (trvale plastické, ale s vysokou pevností) dovolí desce potřebný dilatační pohyb.

 

11.) Mohu exaktně porovnávat barevnost HPL s nějakým barevným standardem? Ne. Porovnání je vždy otázkou individuální. Na povrchu HPL je Overlay - ochranná vrstva a ve většině případů také struktura vytvořená lisovacím plechem. Tyto úpravy povrchu mění barevnost a odlesk světla od použitého dekoračního papíru uvnitř kompozitní struktury. Každé takové běžné posouzení je dáno  osobností pozorovatele a má tedy pouze orientační charakter.

 

12.) Jak je možné nejvýhodněji lepit HPL bez nutnosti lisování? ....Použitím lepidla Bostik 1517. Nanášet lze stříkáním, nebo válečkem s textilním chlupem. Nanáší se na obě plochy. Více na: www.laminatyprotruhlare.cz/lepidla-bostik/bostik-1517-r-lepidlo-pro-lepeni-hpl-dyhy-bez-pouziti-lisu.aspx. Instruktážní video zde: www.laminatyprotruhlare.cz/video-o-lepeni-hpl/instruktazni-videa-o-zpracovani-a-prace-s-laminaty.aspx

 

13.) Odolává lepidlo na lepení laminátů  Bostik 1517 vlhkosti? ....Lepidlo Bostik 1517 neobsahuje vodu. Jedná se o lepidlo na bázi polychloroprenu. "Nezvedá" tedy dýhy ani podkladové desky z DTD, MDF. Je tedy vhodné jím lepit HPL a dýhy i do vlhčího prostředí např. vybavení lodí, jachet, koupelen a pod.

 

14.) Jakou má funkci protitah a kdy jej není nutno používat? .... Každý vysokotlaký laminát je vyráběn za vysokého tlaku (patrné již z názvu) a vysoké teploty. Tím je do slepené kompozice nahnaná energie, která následně po vychladnutí HPL materiál částečně prohne. Při dodržení konstatní kvality papíru, pryskyřice a správné techgnologie výroby je vždy prohnutí daného laminátu v podstatě stejné. Po nalepení HPL na podklad, pak tato síla trvale na podkladovou desku působí. Proto je zapotřebí na druhou stranu podkladového nosiče (DTD, MDF, apod.) nalepit tkz. protitahový laminát o stejné tahové síle. Protitah není nutné používat při vyšší tloušťce nosného materiálu, při lepení na tkz. kopyto a pokud mohu podkladovou desku dále fixovat (např. obkladová deska na stěně, kuchyňská pracovní deska nad 50 mm a pod.). Zde již však záleží na konkrétních podmínkách a zkušenosti výrobce. 

 

15.) Jak se opracovávají vysokotlaké lamináty a kompaktní desky? ....HPL i kompaktní desky lze řezat, frézovat, vrtat. Vysokotlaké lamináty lze řezat na standardních truhlářských pilách s negativním ozubením. Vhodné je použití tvrdokovových nástrojů. Jedná se o pily na řezání LTD, DTD, PD a dalších aglomerovaných - lepených materiálů. HPL při řezání (pokud není nalepen) nesmí při řezání kmitat. Vstup zubu pily by měl být na pohledové straně materiálu. Nejvýhodnější je jej řezat po nalepení nebo samostatně mezi dvěmi DTD deskami. Poukud materiál frézujeme ruční frézkou, dbáme na ostrý nástroj, co nejmenší možný úběr materiálu, optimální otáčky nástroje vůči množství odebíraného materiálu. 

 

16.) Lze mít na HPL, kompaktní desce svůj grafický návrh či fotografii? ... Ano lze. Jedná se o technologii digitálního tisku. Několik firem z našich dodavatelů tuto možnost nabízí.

 

Objednávkový formulář